Hva bør foreldre passe på når de skal kjøpe babysete eller barnesete?

Når man skal kjøpe et barnesete for bil, bør man undersøke testresultatene fra uavhengige institusjoner, slik som ADAC eller Stiftung Warentest (STIWA). Dessuten kan konsulentene i  spesialforretninger gi råd. Følgende kriterier er avgjørende for å finne et optimalt sete for barnet ditt.

a. Alder og vekt

Barnets alder og vekt er aller viktigst. Dette begrenser det videre utvalget, for barneseter er i hele Europa inndelt enhetlig i ulike grupper og undergrupper i henhold til følgende kriterier:

  • Gruppe 0 for babyer opptil 10 kg (fra nyfødt til ca. 6 måneder)
  • Gruppe 0+ for babyer opptil 13 kg (fra nyfødt til ca. 12/15 måneder)
  • Gruppe 1 for barn fra 9 til 18 kg (ca. 9 måneder til ca. 4 år)
  • Gruppe 2-3 for barn fra 15 til 36 kg (ca. 4 til 12 år)
  • Gruppe 0+ og 1 for babyer og barn opptil 18 kg (opptil ca. 4 år)
  • Gruppe 1-2-3 for babyer og småbarn fra 9 til 36 kg (ca. 9 måneder til 12 år)

Når bør vi bytte sete?

Av sikkerhetsgrunner bør man ikke skifte for tidlig til et sete i neste gruppe. Se opplysninger om vekt på kontrollmerket til barnesetet. Man bør ikke skifte til neste sete for tidlig pga. barnets sikkerhet.

I babyseter for gruppe 0+ går grensen ved 13 kg eller så snart hodet til babyen stikker opp over øvre kant av babysetet.

Barnet kan bruke seter i gruppe 1 helt til det veier 18 kg eller når øvre kant av setet er omtrent på høyde med barnets øyne.

Vekten er spesielt viktig ved overgang til gruppe 2-3. Pga. sikkerheten bør man ikke skifte for tidlig, i hvert fall ikke før 15 kg og helst ikke før 18 kg. Setene i gruppe 2-3 er nemlig brede nok til at større barn får plass i dem. Et lite barn som sover, kan lett skli ut av selen. Skuldrene er ennå ikke egnet og fortsatt for smale til at bilbeltet føres på en trygg måte.

b. Type kjøretøy

Hvilke seter som beskytter barnet optimalt under kjøring, avhenger også av de ulike typene kjøretøyer. Spør forhandleren eller sjekk typelister for å finne ut om yndlingsmodellen passer til eller kan monteres i den ene eller andre bilen. 

Ta med bilen din når du skal kjøpe et barnesete. Spør salgspersonalet om de kan vise deg hvordan det skal monteres og festes.

Undersøk i typelisten om setet er tillatt for bilen din. Salgspersonalet kan opplyse om dette.

Velg feste: ISOFIX, bilbelte eller setebelte

c. Feste

Det aller viktigste er at barnesetet gir størst mulig sikkerhet. Setet må passe til barnet og bilen, og det må være riktig montert. Dette er dessverre ingen selvfølge. Ca. 60% av alle barn er ikke tilstrekkelig sikret i bilen. Spør i spesialforretningen om de kan prøvemontere setet, og les bruksanvisningen nøye. Du finner også flere opplysninger på nettsiden vår.

d. Testmerke

Ved kjøp må du se etter testmerket ECE 44 med kontrollnummer 03 eller 04. Det oransje klebemerket er en garanti for at setet er testet og godkjent i henhold til den nyeste standarden. Ikke kjøp seter uten ECE-merking. Seter i henhold til den eldre standarden ECE 44 01/02 har vært forbudt siden april 2008. Ikke kjøp et brukt barnesete, selv om det har gyldig testmerke, uten at du er sikker på at setet er i orden og at det ikke har vært utsatt for uhell.

e. Bruksadferd

Vi pleier å anbefale at man skal bruke et gruppespesifikt sete som er nøyaktig tilpasset behovene til barnet i den livsfasen det befinner seg i.

Men hva hvis barnesetet blir sjeldent brukt eller når barn i ulike aldre sitter på fra tid til annen? Da kan man bruke seter som passer for flere grupper (gruppe 0+&1, gruppe 1-2-3). Barneseter eller kombibarneseter som passer til flere grupper, kan innstilles og kan dermed brukes av ulike aldersgrupper.

f. Design og materiale

Skal det være ensfarget, mønstret eller se ut som kupels? Barnesetene har setetrekk med et design som passer til enhver bruker. La eldre barn få delta i valg av løsning, siden det er de som skal trives i setet "sitt". Valg av materiale er like viktig. Skal det være smuss- eller vannavstøtende, allergitestet eller organisk bomull? Barn og familier har mange ulike behov, og det finnes barneseter for enhver smak.

 

Forhøyet sete eller komplett sete med rygglene?

Hensikten med et barnesete er å tilpasse barnet til bilens beltesystem som er for stort. I henhold til standard ECE R 44/03 og 44/04 er det i teorien nok å øke sittehøyden for barn fra 15 kg for å oppnå dette formålet. Uansett anbefaler vi at man bruker et komplett sete, der bekken, skuldre og hode er optimalt beskyttet. Det er flere grunner til at vi fraråder at man bare øker sittehøyden.

I følge statistikken skjer det en sidekollisjon ved hvert fjerde biluhell. Det er ekstra foruroligende at så mye som 20 prosent av alle barn som dør eller blir alvorlig skadet ved biluhell, har vært utsatt for sidekollisjoner. Når man øker sittehøyden, er barnas sårbare områder ikke tilstrekkelig beskyttet.

Det er alltid fare for at den puten som barnet sitter på, sklir unna.

Økt sittehøyde gir dessuten ingen belteføring i øvre del av kroppen, slik at beltet ofte ligger altfor nært inntil halsen. Et komplett sete har en kompakt konstruksjon der barnet ikke bare sitter fastere, men beltet er også alltid i korrekt posisjon.

Mange moderne barneseter, slik som KID Familie fra Britax Römer, har rygglene og er ekstra sikre ved sidekollisjoner. Den spesielle konstruksjonen absorberer en stor del av den energien som hode og overkropp utsettes for ved en sidekollisjon. Dette er energi som ellers kan gå utover barnet.

Rygglenet har også en annen viktig funksjon fordi det støtter hodet til et sovende barn, slik at det ikke ligger inn mot vinduet. Ellers kan barnet bli skadet av kjøretøyets sidekollisjonspute ved en sidekollisjon.

Barnet er altså mye bedre beskyttet i et sete med rygglene. Derfor har ikke bare vi, men også mange andre produsenter fjernet rene seteforhøyninger fra sortimentet.

Rene seteforhøyninger anbefales kun når det er spesielle grunner til at man ikke kan bruke et komplett sete (f.eks. når barnet sitter på hos andre og ikke har eget sete i denne bilen). Når man kjøper rene seteforhøyninger, må man passe på at de i hvert fall har belteføring for bekkenbelte. Sitteputer eller billige isoporforhøyninger uten belteføring frarådes på det sterkeste.

 

Hva er D-SIP® teknologi?

I følge statistikken skjer det en sidekollisjon ved hvert fjerde biluhell. Det er ekstra foruroligende at så mye som 20 prosent av alle barn som dør eller blir alvorlig skadet ved biluhell, har vært utsatt for sidekollisjoner. BRITAX Römer tar disse tallene på alvor og har derfor utviklet og tatt patent på et nytt system som gir beskyttelse ved sidekollisjoner, særlig for de minste barna. Den såkalte D-SIP® teknologien vil bli tatt i bruk i to av våre Römer babyseter allerede fra 2010.

D-SIP® systemet er en D-formet innretning på begge sider av bærebøylen til de nye babysetene BABY-SAFE plus ll og BABY-SAFE plus ll SHR. Ved utviklingen av denne innretningen har vi lagt ekstra stor vekt på at den skal være enkel og ukomplisert å håndtere. Det eneste man trenger å gjøre er å vippe ut D-SIP® innretningen på den siden som er nærmest døren på kjøretøyet. Man hører et tydelig klikk når innretningen går i lås, og nå er babyen din er optimalt beskyttet. Hvis det oppstår en sidekollisjon, forkorter D-SIP® systemet avstanden til bildøren. Da fordeles energien fra støtet til hele babysetets utvendige konstruksjon og avledes fra babyen til setet, slik at belastningen på babyen blir redusert til et minimum. Når man er fremme ved målet, kan man enkelt slå sammen D-SIP® innretningen, og da er det lett å ta BABY-SAFE babysetet ut av bilen.

 

Hva betyr SICT?

SICT står for Side Impact Cushion Technology og kan oversettes med "støtdempende teknologi for sidekollisjoner". Et sammenstøt fra siden er ekstra farlig for de som sitter i kjøretøyet, fordi sidene nesten ikke har noen deformeringssone, i motsetning til ved en kollisjon mot fronten eller hekken. Sidekollisjonsputer og forsterkninger i kjøretøyets karosseri skal beskytte passasjerene. Til tross for disse innretningene er slike sammenstøt enda farligere for små barn enn for voksne, fordi forsterkningene i kjøretøyets flanke bare absorberer deler av støtet. Dessuten er sidekollisjonsputene tilpasset størrelsen til voksne kropper.

Derfor har Britax Römer utviklet Side Impact Cushion Technology. Det er montert luftputer på sideflankene til barnesetet. Ved et sammenstøt blir disse presset sammen og avleder dermed innvirkende krefter på en kontrollert måte. Da blir den kraften som oppstår i ulykkestilfeller, betydelig redusert. Også passasjeren som sitter ved siden av barnet i kjøretøyet, har nytte av at det fleksible materialet har en hemmende virkning ved sammenstøt. Ved en ulykkeshendelse blir også passasjeren beskyttet mot et farlig sammenstøt.

 
Hva er en ECE standard?

ECE-forskrifter (Economic Commission for Europe, ECE) er navnet på en katalog som inneholder internasjonalt avtalte, enhetlige tekniske forskrifter for kjøretøyer, deler og utstyr for kjøretøyer (kilde: Wikipedia). ECE-standarden har bl.a. fem grupper for barnesikringssystemer, som er inndelt etter barnets vekt. Utstyr for barnesikring må lages, kontrolleres og godkjennes i henhold til ECE-forskrift 44 og må merkes ECE. Fra 2011 må et barnesete være godkjent i henhold til teststandard ECE R 44/03 eller ECE R 44/04 (se det oransje ECE-kontrollmerket).

 
Hvordan skal man forstå det som står på ECE-merket?

ECE står for Economic Commission for Europe (FNs økonomiske kommisjon for Europa). ECE fastsetter en kontrollstandard for test av alle barneseter før de kan legges ut for salg. På kontrollmerket kan kunden se hvilken standard som er brukt ved godkjenning av et barnesete. Alle barneseter har et kontrollmerke som er sydd eller limt på setet (ofte på siden eller bak).

Forklaring til ECE-merket

1 - opplysning om hvilken kategori barnesetet er tillatt for.

2 - tillatt kroppsvekt

3 - "Y" betyr at dette barnesetet har et 5-punktsbelte

4 - europeisk kontrollmerke

5 - kjennetegn for det landet der setet er godkjent (1=Tyskland, 2=Frankrike, 3=Italia, 4=Nederland osv.)

6 - godkjenningsnummer. De to første tallene viser hvilken versjon av ECE R-44 som barnesetet er godkjent etter (i dette tilfellet ECE R 44/04)

7 - fortløpende nummer

 
Er det greit å bruke et brukt barnesete?

Dette avhenger av setets tilstand og forhistorie. Hvis du selv har kjøpt barnesetet og kjenner dets historikk, kan det fortsatt brukes, forutsatt at det tilfredsstiller nåværende gyldige sikkerhetsstandard. Du bør kjenne setets forhistorie, fordi det kan være utrygt å sette barnet ditt i et sete som tidligere har vært utsatt for et uhell. Ikke kjøp et brukt barnesete med mindre det er påvist at det ikke har vært utsatt for uhell tidligere. Dessuten må det foreligge en bruksanvisning, og setet må vise at det tilfredsstiller teststandard ECE R 44/03 eller ECE R 44/04 (se etter det oransje ECE-kontrollmerket).

 

Hvor lenger holder et barnesete?

Kunststoffet i barnesetene våre har ingen maksimal brukstid, fordi det ikke blir porøst, sprøtt eller skjørt. Likevel anbefaler vi at man skifter ut et bilbarnesete etter ca. åtte til ti år. Grunnen er at det skjer store tekniske fremskritt i løpet av denne tiden, og dette vil gi bedre beskyttelse for barna.

Det viktige er at setet er testet og godkjent i henhold til den aktuelle standarden ECE-R44/03 eller 04. Utover dette er det greit å fortsatt bruke barnesetet, forutsatt at det ikke har vært utsatt for en ulykke.

 
På hvilken plass er det mest sikkert at barna sitter i bilen?

Generelt anbefales det at barnet sitter på plassen bak passasjersetet, for da kan man ha god øyekontakt med barnet mens man kjører. 

Hvis du har et ISOFIX barnesete, må du se etter i håndboken til kjøretøyet. Som regel finnes det ISOFIXfestepunkter ved bakre sittebenk. Statistikken viser at det skjer betydelig færre feil ved montering av et ISOFIXfeste enn ved beltesystemer. Man bør uansett kontrollere i typelisten og kjøretøyhåndboken hvilket ISOFIX sete som er tillatt å montere i kjøretøyet.  

Hvis du må installere et barnesete på passasjersetet, må du passe på at kollisjonsputen på passasjersiden er deaktivert og at bilsetet står i bakerste posisjon. Hvis man vil forhindre at det oppstår belteslakk ved et uhell, må bilbeltets utgangspunkt på kjøretøyets B-søyle ligge bak første belteføring for bilbarnesetet.

 

Kan jeg sette et babysete på et passasjersete med kollisjonspute?

Man kan sette babyseter i gruppe 0+ på passasjersetet, men bare hvis kollisjonsputen er deaktivert. Dessuten må de festes mot kjøreretningen. Les bruksanvisningen for barnesetet, samt relevante opplysninger i kjøretøyets håndbok.

 

Opplysninger om garanti

Det er to års garanti på produksjons- eller materialfeil på produktene våre. Garantitiden løper fra kjøpsdato. For dokumentasjon må du i hele garantiperioden ta vare på et utfylt garantikort, en overleveringsbekreftelse som er undertegnet av deg, samt kjøpskvittering. Ved garantikrav må du straks henvende deg til forhandleren, som vil være behjelpelig med råd og nødvendige tiltak.

 
Babyen min svetter veldig mye i setet sitt. Hva kan jeg gjøre med det?

Uansett om babyen ligger i en barneseng eller i et bilbabysete, blir alle foreldre bekymret når de oppdager at babyen deres svetter, særlig når den sover, selv om det er behagelig utetemperatur og selv om man har valgt bekledning og klesmateriale med omhu. Svetten skyldes egentlig ikke miljø eller klær, men er heller et tegn på at de minste ikke har tilstrekkelig utviklet varmeregulering. For at babyen likevel skal føle seg vel, kan man også utstyre bilbabysetet med et passende, svetteabsorberende sommertrekk av frotte som puster eller bruke det temperaturregulerende Keep Cool Cover (finnes som tilbehør i spesialforretninger). 

 

Barn kan selv åpne beltelåsen på bilbarnesetet eller frigjøre seg selv fra beltesystemet. Hva bør man gjøre?

Det trykket som må lages for å åpne en beltelås, er lovbestemt. Det er heller ikke lov å montere spenner eller beskyttelsestrekk som kan hindre barn i å åpne låsen selv. Hvorfor? Hvis det skjer en ulykke, må hjelpere også i stressituasjoner kunne åpne en lås i løpet av få sekunder. Hvis man altså hindrer barnet i å åpne selen selv, blir det også vanskelig for en hjelper i en mulig nødsituasjon. Dessuten mister bilbarnesetet sin godkjenning når man monterer spenne eller beskyttelsestrekk på selen eller beltelåsen. Det beste rådet vi kan gi til foreldre er å alltid gå foran med et godt eksempel og lære barna at de ikke skal åpne låsen på selen selv. Dessuten bør du passe på at selen ikke er for stram. Det må alltid være plass til en hånd mellom barnet og selen.

 

Kan et bilbarnesete også brukes på fly?

Tre av modellene i produksjonen vår er tillatt for bruk i fly:

1. Britax Römer BABY-SAFE, Britax Römer BABY-SAFE plus og BRITAX RÖMER BABY-SAFE SHR, godkjenningsnr. 9811 400300, er egnet for barn med en kroppsvekt opptil 13 kg, dvs. så lenge det lille hodet ikke rekker over kanten på babysetet. Merket for bruk i fly er allerede limt fast på bilbarnesetet, eller du kan få det i spesialforretninger for baby- eller barneutstyr eller i nærmeste ADAC-filial.

2. Römer KING QUICKFIX, godkjenningsnr. 03301122, er egnet for barn med en kroppsvekt på 9 til 18 kg. Dette barnesetet blir ikke lenger produsert, men finnes ofte for salg på bruktmarkeder. For bruk i fly trenger du også tilbehørssettet "flytrafikk", som består av en belterull for flybelte, en spesiell bruksanvisning og nødvendig merke for godkjenning i lufttrafikk, som kan fås med artikkelnummer 14750380 i spesialforretninger for baby- og barneutstyr eller i nærmeste ADAC-filial.

3. Britax Römer Eclipse, godkjenningsnr. 0000028802, er egnet for barn med en kroppsvekt på 9 til 18 kg. For bruk i fly trenger du også tilbehørssettet "flytrafikk", som består av en innretning som forkorter flybeltet, en spesiell bruksanvisning og nødvendig merke for godkjenning i lufttrafikk, som kan fås med artikkelnummer 2000004211 i spesialforretninger for baby- eller barneutstyr eller i nærmeste ADAC-filial.

 

Ved en bilulykke satt det et barn i bilsete om bord. Hva skal man gjøre?

Ved en ulykke med en kollisjonshastighet på mer enn 10 km/h kan barnesetet bli skadet. Hvis det gjelder et bilbarnesete fra Britax Römer, må du ta kontakt med spesialforretningen din. Der kan de kontrollere dette spesielle tilfellet og gi deg sakkyndige opplysninger.